Dinoflagellat

Gün boyu o kadar çok fitoplankton çalıştım ki, pelajik yaşama uyum sağladım. Hücrelerimde kloroplast belirdi, ototrof besleniyorum. Yüzey alanım genişledi resmen. Öfotik zonda yaşarım, kralını tanımam. İlkbahar patlamasını kaçırmış olsam da arktik bölgeye gider yaz aylarında ötrofikasyon yaparım, kendinize mukayyet olun. Red-Tide'ımdan sakının.

0 yorum var:

 


Templates Novo Blogger 2008