Hep Beraber Diyebilmek İçin

Lisedeyken Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin'le ilgili yazdığım derleme bir yazıyı buldum bilgisayarda. Eklemek istedim. belki sıkıcı gelir ama nostalji işte. Bir zamanlar ciddi şeyler de yazıyordum ben.

HEP BERABER DİYEBİLMEK İÇİN
"hep bir ağızdan türkü söyleyip
hep beraber sulardan çekmek ağı,
demiri oya gibi işleyip hep beraber,
hep beraber sürebilmek toprağı,
ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,
yarin yanağından gayrı her şeyde
her yerde
hep beraber!
diyebilmek
için..."

Osmanlı'nın önüne geleni yenerek topraklarını genişlettiği, kuruluş dönemini düşünün.O dönemde doğmuş,büyümüş, Osmanlı medreselerinde eğitim almış ancak hiçbir zaman kendisine öğretilenlerle sınırlı kalmamış ve düzene ayak uydurmamış çağının çok ilerisinde bir bilgin düşünün.Bu bilgin 1359 yılında,Simavne'de Kadı İsrail ve Melek Hatun'un oğlu olarak dünyaya geldi.Zekasıyla hemen dikkat çeken bu çocuğun ismi Mahmud'du...

Mahmud (Sonraki tam ismiyle Seyh Bedreddin Mahmud),eğitimine babasının başında olduğu medresede başlayıp daha sonra Bursa'da devam etti.Kendini hem fen bilimlerinde hem fıkıhta hem de sosyal bilimlerde geliştirdi.Öğrendiklerini sürekli sorgulayarak bir neden-sonuç ilişkisi kurmaya çalıştı.Öğrencilik yılları büyük başarılarla biten Mahmud bir süre Mısır- Suriye ve İran arasında dolaştıktan sonra Sultan Berkok tarafından oğlunu eğitmesi için saraya alındı.Bu görevi sırasında Mahmud'un hayatının dönüm noktasını oluşturacak bir olay olucak ve Şeyh Hüseyin Ahlati ile tanışıcaktı.Ahlati Mahmud'a Bedreddin ismini taktı ve Mahmud'da bu ismi benimsedi.Zamanla yaptıkları tartışmalar sonucunda Bedreddin Ahlati'nin öğretisini kabul edip,
dervişliğe soyundu.Din konusunda bambaşka yorumlar getirdi ve kendisinden önce Mansur'un da dediği gibi "Tanrı benim" dedi. Daha sonra sosyolojiyle ve felsefeyle daha çok ilgilenen Bedreddin devlet yönetimiyle ilgili döneminin çok ilerisinde fikirler ortaya koydu.Bedreddin'in fikirlerinde üretim araçlarının üretenlerin tamamının malı olması,herkesin ürettiğince kazanç
elde etmesi ve kardeşçe bir yaşam gibi o dönemde dile getirilmesi imkansız olgular vardı...

Hep Beraber Diyebilmek İçin 2

Hep Beraber Diyebilmek İçin 3

0 yorum var:

 


Templates Novo Blogger 2008