Hep Beraber Diyebilmek İçin 2

Bir süre Timur'un yanında danışman olarak da kalan Bedreddin,Timur'un Osmanlı'yı bozguna uğrattığı Ankara Savaşı'nı Timur'un yanından izledi.Bedreddin,Ahlati'nin ölümünden sonra dergahın başına geçerek Şeyh ünvanını kazandı.Bir süre sonra Edirne'ye dönmek amacıyla yola çıkan Bedreddin,önce Börklüce Mustafa sonra da Torlak Kemal'le tanışıp İzmir-Aydın arasındaki bir bölgeye yerleşti.Burda yardımcıları aracılığıyla ve bizzat halka konuşarak fikirlerini yayan Bedreddin,birçok sempatizan topladı.Zaman içerisinde halkın oldukça büyük bir çoğunluğunu örgütlenmiş,yeni bir toplum düzeninin temelleri atılmaya başlanmıştı.Bu düzende herkes üzerine düşen görevi büyük bir memnuniyetle yapıyordu.Çünkü herkes biliyordu ki ne üretirlerse, ne kadar üretirlerse hepsi yine kendilerinin olucaktı.Nazım'ın da dediği gibi yarin yanağından gayrı her şeyde beraber dediler.Kurulan bu düzenin farkında olan Çelebi Mehmet, Bedreddin'i önce zorla kazaskerliğe getirdi.Sonra ise saray içindeki çıkar çevrelerinin baskısıyla İznik'e sürgüne gönderdi.Bedreddin'in sürgüne gitmesi Aydın-Ortaklar'da (Kurulan yeni
kentin ismi Ortaklar'dı ve halen Aydın'da Ortaklar beldesi bulunmaktadır.)kurulan düzenin yıkılmasına neden olmadı.Uzaktan yönetime devam eden Bedreddin gelen haberlerle mutlu oluyor,hayata bağlanıyordu.Çünkü Ortaklar Çelebi Mehmet'in gönderdiği orduları 3 defa yenmiş ve özgürlüğünü korumuştu.İznik'te daha fazla kalamayan Bedreddin,Tatar illerine gitmek amacıyla yardım istediği İsfendiyar Beyi tarafından Osmanlı'ya satıldı.Kırım yerine kendisini Trakya'da bulan Bedreddin,Deliorman yakınlarında kendisine gizli bir yerleşim yeri buldu.Deliorman'da da propagandaya başlayan ve bir çok mürit toplayan Bedreddin bu kutlu isyanın iki yerde birden sürmesini sağladı.

Hep Beraber Diyebilmek İçin
Hep Beraber Diyebilmek İçin 3

0 yorum var:

 


Templates Novo Blogger 2008