HAYIR - Madde 84

İşte en tehlikeli değişikliklerden birisine geldik. Ziyadesiyle saçma olan bir değişiklik aynı zamanda ama altındaki amacı farkedince değiştirenler tarafından ne kadar mantıklı bir koruma olduğu görülüyor. Görelim maddemizi.

"İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.

Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.

82 nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar. "

Boldladığım kısım maddeden çıkartılıyor. Değişikliğin kabulü halinde nasıl bir durum ortaya çıkıyor hayal edelim. Bir milletvekili yaptığı eylemler nedeniyle partisinin kapatılmasına neden olmuş. Demek ki anayasaya aykırı eylemlerde bulunmuş. Belki bölücü teröre hizmet etmiş belki irticaya farketmez. Sonucunda partisi kapatılmış. Bu durumda bu adam anayasaya aykırı yaptığı eylemlerden dolayı yargılanmalıdır değil mi? Eski durumda yargılanabilir milletvekilliği düşer, dokunulmazlığı kalkar, paşa paşa yargılanır.

Yeni maddeyle ne olacak? Parti kapatıldıktan sonra bu suçlu milletvekillerinin milletvekilliği düşmediği için hemen ardından kurulan yeni parti çatısı altında birleşecekler. Yine mecliste kalmaya, dokunulmazlıktan faydalanmaya devam edecekler. Böylelikle ülkenin sağlığı için zararlı eylemleri daha cüretkar, daha açık, daha yoğun yapabilecekler. Çünkü korkacakları birşey olmayacak. Parti kapansın ne farkeder hemen yenisi kuruluyor. Yeni seçim döneminde de zaten seçileceği garanti olan bir bölgeden aday olması yeterli. Tekrar seçilip bir dönem daha dokunulmazlığı ele geçirdikten sonra sorun yok. Ülkeyi satarak cebini doldurmaya devam.

Gerçekten en tehlikeli maddelerden birisi bu. Sırf bu madde için bile HAYIR denir açıkçası.

0 yorum var:

 


Templates Novo Blogger 2008