HAYIR - Madde 74

En gereksiz değişikliklerden biri de bu aslında. Yine bir zaten başka kanunla mevcut olan durumu anayasa maddesine ekleyerek değişiklik pakedini büyütme, saf kitleye demokratikleşme makyajı gösterme amacı güden bir değişiklik. Değiştirilmiş haliyle Madde 74'e bakalım.

"Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir.

Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.

Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur.

Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir."

Kırmızı olan cümle çıkartılıp bold kısım ekleniyor. Öncelikle bu değişiklikle ortaya çıkan çelişkili durumu ortaya koyalım. Kamu Başdenetçisi diye bir mevki yaratılıyor. Bu mevkiye halk idarenin uygulamalarından şikayetçi olarak başvurabilecek. Fakat Kamu Başdenetçisi'ni TBMM yani en merkezi idare seçmiş olacak. Özetle bu Kamu Başdenetçisi hükümetin adamı olacak. Hükümetin seçtiği kişinin kendisine gelen başvurularda hükümetle ve hükümetteki partinin üyelerinin yaptığı uygulamalarla ilgili olanlara nasıl karar vereceğini tahmin etmek pek de zor değil. Milletin gazını alma, demekratikmiş gibi yapma çabasından başka birşey değil.

Değişiklikteki diğer bir saçmalığı görmek için de 24 Ekim 2003 Tarihli Resmi Gazet'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Bilgi Edinme Kanunu"'nu hatırlamak yetecektir. Zaten bu kanuna göre isteyen kişi bilgi edinme amaçlı devlete soru sorabiliyorken bu kanunun bir özetini bir de anayasa maddesine sokuşturmanın göz boyamaktan, iyi birşeyler yapıyormuş gibi göstermekten başka amacını göremiyorum. Ana amacı gizlemek için dikilen dev çiçekler gibi bu maddeler. Güzelliklerine aldanmamak lazım.

0 yorum var:

 


Templates Novo Blogger 2008