HAYIR - Madde 51

Açıkçası değişikliğine tam olarak anlam veremediğim bir madde Madde 51. Maddeye bakalım önce.

"Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz.

İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir.

Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz."

Boldladığım kısım değişikle maddenin metninden çıkarılıyor. Yani bu değişiklik gerçekleştiği takdirde işçi ve memurlar birden fazla sendikaya üye olabilecek. Peki bu ne işe yarayacak dediğimde net bir cevap bulamadım. Cevap bulamayınca da akıl yürütmek zorunda kalıyorum.

Öncelikle sendikaları gözden geçirelim. Mesela DİSK ve HAK-İŞ kendi haklarını koruma noktasında bile neredeyse anlaşamayacak derecede zıt sendikalar. Bir işçi eğer ikisine birden üye olabilecekse bu adamın kafası karışıktır. Kafası karışık işçilerin çoğalması, sendikaların üye paylaşımı durumunda da sendikacılığın güçsüzleşeceğini düşünüyorum. Aslında üzerine çok da fazla düşünmeye gerek olmayan bir değişiklik. Zira sendikacılık şu an ne kadar işe yarıyor? Sendikaya üye olan işçilerin başına neler geliyor? Öncelikle bu sorular üzerine kafa yormak lazım.

0 yorum var:

 


Templates Novo Blogger 2008