HAYIR - Madde 41

Madde 41'e yapılan ekleme gerçekten çok tuhaf. Öncelikle değiştirilmiş haliyle Madde 41'i görelim.

"Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır."

Anayasa değişikliği pakedinin birinci maddesini incelediğim yazıda da verdiğim kaynaklar ve mevcut kanunları tekrar koymak lazım mı bilmem ama tekrar gözden geçirelim. "Çocuk Koruma Kanunu" diye bir kanun mevcut. Bu kanun zaten çocuğu her türlü istismardan korumak ve ilgili tedbirleri almak amacıyla 2005 yılından beri yürürlükte. Buna rağmen bu kanun yetmiyor da öz ve temel bir metin olması gereken anayasanın bir maddesine adeta bu kanunun çok kısa bir özeti eklenerek bir madde daha değiştirilmiş oluyor ve anayasa değişikliği pakedi kabartılmış oluyor. Üzerinde fazla da söz söylemeye gerek yok aslında, zaten mevcut olan kanunu anayasaya sokmaktır bu değişiklik. Ne kadar gereklidir?

0 yorum var:

 


Templates Novo Blogger 2008