HAYIR - Madde 54

Baktığımızda ne kadar da hoş bir değişiklik gibi geliyor Madde 54. Sanki işçi hakları açısından güllük gülistanlık bir ortam yaratacakmış gibi. Bakıyoruz maddeye.

"Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir.

Grev hakkı ve lokavt iyi niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz.

Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddî zarardan sendika sorumludur.

Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri kanunla düzenlenir.

Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda, uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.

Yüksek Hakem Kurulunun kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.

Siyasî amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz.

Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiçbir şekilde engellenemez."

Boldladığım yerler maddeden çıkartılıyor ve bu değişikliğin faydası olarak grev hakkının önündeki engellerin kalkması gösteriliyor. İlk çıkartılan cümleden yola çıkarak böyle bir grev durumunda işyerine maddi zarar verilirse işçilerin sendikalar tarafından yalnız bırakılabileceğini görüyorum. Zaten sendikalara duyulan güven bu kadar azken bir de böyle bir tedirginlik yaratmak yine işçi-sendika arasındaki bağı zayıflatır.

Çıkartılan ikinci cümleden sonra da baktığımızda siyasi grev yapılabileceği, işyeri işgal edilebileceği, verim düşürme, iş yavaşlatma gibi direnişler yapılabileceği anlamı çıkıyor ortaya değil mi? Yer mi peki bunları yapmak? Bunları yapan işçinin zaten başına ne geleceğini bilmiyor muyuz? Bu eylemlere karşılık TCK'da kaç madde vardır bir araştırmak lazım. Kaldı ki değiştirilen bir önceki madde sonucunda zaten uyuşmazlıklar böyle bir grev noktasına kadar gelemeyecek Hakem Kurulu kararıyla hükümetin çıkarları maksimum gözetilerek çözümlenecektir. Farazî bir değişiklik olmuş kısacası. Göz boyamadan başka birşey değil.

0 yorum var:

 


Templates Novo Blogger 2008